Med HCS vet du vilka fuktnivåer som finns i konstruktionerna under hela byggnadens livslängd

Nybygge

Humi fuktsensorer är lämpliga för övervakning av strukturell fukt under byggtiden, oavsett om det är golvgjutningar av normal betong, NP-massa eller specialbetong. Med sensorerna kan du övervaka torkningen av gjutningen för att säkerställa att konstruktionen är tillräckligt torr för att påbörja beläggningsarbetet. 

HCS fuktsensorsystemet består av Humi-sensorer och en Humi D-läsenhet för mätning av sensorerna. Med systemet kan du mäta fuktinnehållet i konstruktionen ner till ett djup av 10 cm. Humi-sensorerna tillverkas enligt gjutplattan, alltid till rätt fuktklassningsdjup (40% av gjuttjockleken för en envägstorkande undergolvsgjutning eller 20% av gjuttjockleken för en tvåvägstorkande mellanliggande undergolvsgjutning).

Stamrenovering

Med fuktsensorsystemet HCS kan du verifiera strukturfukten i våtrumsytan innan du applicerar tätskiktet. Med sensorerna kan du också vara säker på hållbarheten på tätskiktet efter montering av ytmaterialen.

Sensorer kan också installeras i väggkonstruktionen i våtrum för att vid behov övervaka strukturfuktigheten i närheten av vattenrör som går genom väggarna. Väggkonstruktioner i duschzonen är också en bra plats för sensorer, vilket möjliggör övervakning av den strukturella fuktutvecklingen i händelse av stänkvatten.

Byggnadstekniska element

HCS-fuktsensorsystemet är också lämpligt för övervakning av luftfuktigheten i olika byggelement, oavsett om det är fråga om trä, sten eller betong. En sensor kan placeras på ett betongelement i tillverkningsskedet, så att elementets torkning kan övervakas på fabriken och säkerställa att elementet är tillräckligt torrt för att användas.

Humi D-läsenheten är en lättanvänd och tillförlitlig fuktmätare som mäter den relativa fuktigheten i en konstruktion med hjälp av Humi- fuktsensorerna. Till skillnad från traditionella mätmetoder skadar denna mätning inte kakel eller konstruktioner. Humi D-läsenheten placeras nära den Humi-sensor som ska mätas, vilket gör att läsenheten kan mäta fukt upp till 10 cm avstånd från sensorn.

Fuktsensordata:

  • +/- 2,5 RH % noggrannhet
  • Fuktighetsområde 65 - 98 RH %
  • Temperatur + / - 0 till +40 °C
  • Ända upp till 10 cm djup
  • Fuktmätning med Humi sensorer.